Hullámpack Csomagolóanyaggyártó és Forgalmazó Kft - 20 éve sikeresen a dobozgyártásban

A társaság nagy hangsúlyt fektet a környezetbarát technológiák alkalmazására. A Hullám-Pack Kft az ISO 9001:2015 nemzetközi minőségügyi szabványrendszernek megfelelően dolgozik.

iso tanusitvany 2018 ig kicsiA minőségbiztosítási rendszer a Kft egészére kiterjed. Működtetése a vezetés irányításával, minden dolgozó felelős közreműködésével történik. Termékeivel és szolgáltatásaival hírnevet és megbecsülést kíván szerezni a Hullám-Pack Kft-nek. A konkrét tennivalókat a cég Minőségi Kézikönyve és annak eljárási utasításai tartalmazzák.

A minőségpolitika végrehajtását a Kft vezetői teljes elkötelezettséggel és felelősséggel - állandó feladatuknak tekintik és ennek megfelelően a piacnak, a vevő által megkívánt minőségnek és a pontos, határidőre történő kiszolgálásnak elsőbbséget, biztosítsanak. A végrehajtás rendszeres ellenőrzését, felügyeletét, a minőségbiztosítási rendszer operatív és szakmai irányítását a Minőségbiztosítási Vezető végzi.

A Kft minőségpolitikája a talpon maradás biztosítéka, a fejlődés kulcseleme. Minőségbiztosítási intézkedéseket nem a szabványok illetve a minőségvizsgáló szervek, hanem a vevők érdekében hozza.

Arra hívja fel minden dolgozó figyelmét, hogy közös munkával tevékenykedjen e célért, a vevők megelégedésére, a társaság hasznára.

A Kft vezetői a középtávra szóló minőségpolitikát a dolgozók bevonásával határozzák meg és az ebből származtatott stratégiai és taktikai feladatokat a szervezet minden szintjére hatásosan lebontják. A minőségpolitikát szükség szerint aktualizálják és teljesítik.

  • Legfontosabb célkitűzés a vevők mindenkori igényének megfelelő komplex csomagolóanyag-tervezési és szállítási szolgáltatás működtetése.
  • A vevőigények teljes körű kielégítése prioritást élvez a termelés, a szolgáltatások az erőforrás és termékfejlesztés és a gazdálkodás területén.
  • A minőségbiztosítási rendszer megfelel az ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány előírásainak, a rendszer előírás szerinti működtetését folyamatosan ellenőrzés alatt tartja, évente egyszer a tanúsító cég által felülvizsgáltatja.
  • A munkatársak minőséggel szembeni elkötelezettségét és szakértelmét rendszeres képzéssel teszi hatékonyabbá.